Στο Κέντρο Μελέτης Study4Experts συντονίζουμε το καθημερινό διάβασμα του μαθητή, από το δημοτικό έως και το λύκειο. Η μελέτη ολοκληρώνεται κατα μέσο όρο μέσα σε 2 ώρες και σε κάθε τμήμα υπάρχει ένας ειδικός συντονιστής μελέτης, ο οποίος διαμορφώνει για τον κάθε μαθητή μια εξατομικευμένη μέθοδο μελέτης προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την ιδιοσυγκρασία του κάθε μαθητή. Έτσι, ο συντονισμός της μελέτης οργανώνεται με βάση τους εξής πυλώνες:

  •      Συντονιστής μελέτης: οργανώνει και κατευθύνει τη μελέτη θέτοντας τους στόχους και το χρονικό πλαίσιο επίτευξής τους, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Απαντάει στις απορίες του μαθητή και τον βοηθάει να ολοκληρώσει το διάβασμα και τις εργασίες του με συγκέντρωση και οργάνωση.

  •      Προσωπικός χώρος: ο κάθε μαθητής έχει στη διάθεσή του ένα σαφώς διαχωρισμένο χώρο από τους υπόλοιπους μαθητές, ώστε να μελετά με ησυχία και συγκέντρωση. Επιπλέον, υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος φωτισμός με σκοπό ο μαθητής να μελετά ξεκούραστα. Η αισθητική και η διαμόρφωση του χώρου έχουν ως στόχο την ευχάριστη μελέτη και την ανάπτυξη της μεγαλύτερης δυνατής συγκέντρωσης των μαθητών.

  •    Εκπαιδευτικά μέσα: Η μελέτη έχει ως βάση τα σχολικά βιβλία. Παράλληλα, υποστηρίζεται από πλήθος βοηθητικών βιβλίων και επαναληπτικών διαγωνισμάτων, τα οποία εμβαθύνουν στα πιο σημαντικά σημεία των ενοτήτων. Επιπρόσθετα, παρέχονται ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ώστε να έχει ο κάθε μαθητής πρόσβαση στο διαδίκτυο για να ολοκληρώνει τις εργασίες και τη μελέτη του με ολόπλευρο και γρήγορο τρόπο.

  •     Καθημερινή αξιολόγηση: Γνωρίζοντας τη μέγιστη συμβολή της αξιολόγησης στη διαρκή εξέλιξη του μαθητή, αξιολογούμε τις επιδόσεις του κάθε μέρα και ενημερώνουμε τους κηδεμόνες του μέσω του διαδικτύου, απ' ευθείας μετά τη λήξη της μελέτης. Η ενημέρωση γίνεται μέσω καρτέλας επίδοσης και περιέχει τη βαθμολογία αλλά και τυχόν παρατηρήσεις.

Log In

cloud

     Αν επιθυμείτε να μεταφερθείτε στο cloud παρακαλώ πατήστε το παρακάτω κουμπί.
     Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικούς, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@study4experts.gr
.

 

Σύνδεση